فانفروا ث بات

. P/S: EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) و نسبت P/S برای شرکتهای تولیدی و بر مبنای فروش 12 ماه اخیر (TTM) محاسبه شده است

2023-02-03
    اول برج ميزان ف المملكة العربية
  1. حقیقی
  2. از دماغ فیل افتادن یعنی چی؟
  3. فال احساس یونانی فردا
  4. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide
  5. 1 ذكر ما كان فيها من الأحداث; 1
  6. Patpat
  7. حمٓ ١