كافي ي بابا

Aug 17, 2021 · صباح الخير. اما كلمه‌ي سوم يعني «عدالت»؛ مقدس‌ترين كلمه‌اي كه آقاي هاشمي در دوران رياست‌جمهوري‌شان ابداع و به تحميل كردند به نظام اسلامي، كلمه‌ي «توسعه» بود

2023-02-02
    وحدة صحتي و سلامتي
  1. ولكن لاشئ في الحياة يمنحكَ هذا الحق
  2. يوصل إليك بابا كنافة
  3. به حساب م ي آمدند، پس از آن دوران
  4. مأيوس باش در حد انتهايش
  5. #منقوولة
  6. آسان گرفتن در خانواده و جامعه